Yasemin Keskin Enginöz

Yasemin Keskin Enginöz

Mimar

YAPI Dergisi Genel Yayın Yönetmeni


Antalya doğumludur. 1997 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden lisans, 2000 yılında aynı üniversitenin FBE Mimari Tasarım Anabilim dalından yüksek lisans derecesi aldı. 1997-2001 yılları arasında çeşitli mimarlık bürolarında çalıştı. 2002 yılında kurulan Depo Yayıncılık içinde çeşitli yayınların geliştirilmesi sürecinde bulundu, ilk adıyla XXI Mimarlık, Tasarım ve Kent sonraki adıyla XXI Mimarlık, Tasarım ve Mekan dergisinde yazı işleri müdürlüğü yaptı(2003 - 2006). 2006 yılından bu yana Yapı-Endüstri Merkezi’de bulunan K. Enginöz, YAPI Mimarlık, Tasarım, Kültür ve Sanat Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni ve YEM’de Süreli ve Sanal Yayınlar Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.  İTÜ’de doktora programında öğrenci olup İKÜ Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak seçmeli lisans dersi vermektedir. Okullarda mimarlık proje stüdyolarında jürilere ve Y. Lisans derslerine konuk öğretim görevlisi olarak katılmaktadır.